Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба № 20 за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства в зони за платено паркиране на територията на община Мадан

Коментари (0)
Мадан Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан

Коментари (0)
Мадан Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 21.11.2023 г. 21.12.2023 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 24.11.2022 г. 24.12.2022 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 21.11.2022 г. 21.12.2022 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 21.11.2022 г. 21.12.2022 г.
Проект на План за интегрирано развитие на Община Смолян за периода 2021-2027 г.

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 12.9.2022 г. 12.10.2022 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

Коментари (0)
Девин Всички заинтересовани 5.5.2022 г. 19.5.2022 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

Коментари (0)
Девин Всички заинтересовани 10.3.2022 г. 24.3.2022 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 25.1.2022 г. 24.2.2022 г.