Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Ракитово (Активна)

Коментари (0)
Ракитово Всички заинтересовани 5.12.2023 г. 19.12.2023 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет гр. Велинград (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 20.12.2023 г.
Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 18.10.2023 г. 21.11.2023 г.
Наредба за символиката и отличията на община Велинград

Коментари (0)
Батак Всички заинтересовани 8.8.2023 г. 9.9.2023 г.
Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, реда за отправяне на предложения за поставяне, преместване и премахване на паметници, паметни плочи и други с общинско значение на територията на община Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 8.8.2023 г. 8.9.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 14.11.2022 г. 15.12.2022 г.
Проект на Наредба за измененията и допълненията за Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 19.8.2022 г. 20.9.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 20.5.2022 г. 21.6.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград, приета с решение № 165 от 31.05.2018 г., протокол № 5, изм. и доп. решение № 300 от 25.10.2018

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 18.2.2022 г. 21.3.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 4.11.2021 г. 5.12.2021 г.