Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на предложение за актуализация на Генералния план за организация на движението за част от алейната мрежа на к.к. „Свети Свети Константин и Елена“

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 21.8.2023 г. 20.9.2023 г.
Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Долни чифлик и населените места в общината

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 26.5.2023 г. 25.6.2023 г.
Предложение за изменение на Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 20.2.2023 г. 22.3.2023 г.
Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински жилища и отмяна на Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 17.1.2023 г. 16.2.2023 г.
Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 23.12.2022 г. 22.1.2023 г.
Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 23.12.2022 г. 22.1.2023 г.
Проект за изменение на Приложение №1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
Проект за изменение на Приложение №1 и допълнение на Приложение№2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
Проект за Изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
Проект на наредба за реда и условията за използване на общински спортни обекти, предоставени за управление на ОП „Спорт-Варна“

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.