Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински жилища и отмяна на Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи (Активна)

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 17.1.2023 г. 16.2.2023 г.
Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 23.12.2022 г. 22.1.2023 г.
Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 23.12.2022 г. 22.1.2023 г.
Проект за изменение на Приложение №1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
Проект за изменение на Приложение №1 и допълнение на Приложение№2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
Проект за Изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
Проект на наредба за реда и условията за използване на общински спортни обекти, предоставени за управление на ОП „Спорт-Варна“

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
Проект на Приложение №1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 2.11.2022 г. 2.12.2022 г.
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Варна за периода 2021 - 2025 г.

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 2.11.2022 г. 2.12.2022 г.
Проект за Промяна в статута на награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 1.11.2022 г. 1.12.2022 г.