Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците - Несебър" (Активна)

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 26.1.2023 г. 9.2.2023 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 24.1.2023 г. 7.2.2023 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Туризъм"

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 20.1.2023 г. 3.2.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 19.12.2022 г. 18.1.2023 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ТРОТОАРИ, СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ И ЧАСТИ ОТ УЛИЧНИ ПЛАТНА ЗА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 19.12.2022 г. 18.1.2023 г.
Проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 8.12.2022 г. 7.1.2023 г.
Проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Сунгурларе

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 8.12.2022 г. 7.1.2023 г.
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 25.11.2022 г. 9.12.2022 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС – БУРГАС“

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 25.11.2022 г. 9.12.2022 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 23.11.2022 г. 7.12.2022 г.
  ...