Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 6.7.2022 г. 4.8.2022 г.
Проект на Наредба за обществения ред на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 2.7.2022 г. 29.7.2022 г.
Проект на Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на община Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 29.6.2022 г. 29.7.2022 г.
Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 28.6.2022 г. 27.7.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 20.6.2022 г. 4.7.2022 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 16.6.2022 г. 16.7.2022 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистота и архитектурно-художественото оформление на населените места в Община Иваново

Коментари (0)
Иваново Всички заинтересовани 13.6.2022 г. 13.7.2022 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 11.6.2022 г. 25.6.2022 г.
Проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура“ гр. Несебър

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 8.6.2022 г. 22.6.2022 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат

Коментари (0)
Карнобат Всички заинтересовани 6.6.2022 г. 20.6.2022 г.
  ... ...