Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър (Активна)

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 28.9.2022 г. 12.10.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище (Активна)

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 26.9.2022 г. 26.10.2022 г.
Проект за изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево (Активна)

Коментари (0)
Николаево Всички заинтересовани 21.9.2022 г. 21.10.2022 г.
Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни растения“ (Активна)

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 19.9.2022 г. 19.10.2022 г.
Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Раднево (Активна)

Коментари (0)
Раднево Всички заинтересовани 14.9.2022 г. 15.10.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС Перущица (Активна)

Коментари (0)
Перущица Всички заинтересовани 12.9.2022 г. 12.10.2022 г.
Проект на План за интегрирано развитие на Община Смолян за периода 2021-2027 г. (Активна)

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 12.9.2022 г. 12.10.2022 г.
Предложение за „Приемане на окончателен проект за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на Община Варна“

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 8.9.2022 г. 23.9.2022 г.
Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Дългопол, 2021 – 2028 г. (Активна)

Коментари (0)
Дългопол Всички заинтересовани 7.9.2022 г. 7.10.2022 г.
Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Дългопол за периода 2021 - 2028 г. (Активна)

Коментари (0)
Дългопол Всички заинтересовани 7.9.2022 г. 7.10.2022 г.
  ...