Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 25.5.2022 г. 8.6.2022 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол (Активна)

Коментари (0)
Никопол Всички заинтересовани 23.5.2022 г. 22.6.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 20.5.2022 г. 21.6.2022 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе (Активна)

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 17.5.2022 г. 16.6.2022 г.
Проект на Правилник за осигуряване на финансова помощ от община Куклен на семейства и лица, живеещи на семейни начала, страдащи от репродуктивни проблеми, за процедури и дейности по асистирана репродукция (Активна)

Коментари (0)
Куклен Всички заинтересовани 11.5.2022 г. 10.6.2022 г.
Проект на Наредба за гробищните паркове на територията на община Козлодуй (Активна)

Коментари (0)
Козлодуй Всички заинтересовани 10.5.2022 г. 9.6.2022 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

Коментари (0)
Девин Всички заинтересовани 5.5.2022 г. 19.5.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 21.4.2022 г. 23.5.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла

Коментари (0)
Шабла Всички заинтересовани 20.4.2022 г. 20.5.2022 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилник № 8 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 19.4.2022 г. 19.5.2022 г.
  ...