Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сопот (Активна)

Коментари (0)
Карлово Всички заинтересовани 5.8.2021 г. 4.9.2021 г.
Проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел (Активна)

Коментари (0)
Кричим Всички заинтересовани 4.8.2021 г. 3.9.2021 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот (Активна)

Коментари (0)
Сопот Всички заинтересовани 30.7.2021 г. 13.8.2021 г.
Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кричим (Активна)

Коментари (0)
Кричим Всички заинтересовани 30.7.2021 г. 29.8.2021 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа (Активна)

Коментари (0)
Кнежа Всички заинтересовани 29.7.2021 г. 28.8.2021 г.
Проект на предложение за Статут за присъждане на награда "Юнакъ" за постижения в областта на спорта (Активна)

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 26.7.2021 г. 25.8.2021 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот (Активна)

Коментари (0)
Сопот Всички заинтересовани 22.7.2021 г. 21.8.2021 г.
Проект на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново (Активна)

Коментари (0)
Иваново Всички заинтересовани 20.7.2021 г. 19.8.2021 г.
ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 16.7.2021 г. 15.8.2021 г.
Проект на Наредба за реда и начина за разходване на публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост на община Кричим (Активна)

Коментари (0)
Кричим Всички заинтересовани 13.7.2021 г. 12.8.2021 г.
  ...