Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 12.7.2024 г. 12.8.2024 г.
Проект на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Ямбол, както и редът и условията за издаване на разрешение за поставяне (Активна)

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 10.7.2024 г. 9.8.2024 г.
проект на наредба на община Приморско за осигуряване на обществения ред и опазване на околната среда (Активна)

Коментари (0)
Приморско Всички заинтересовани 1.7.2024 г. 15.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци (Активна)

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 24.6.2024 г. 24.7.2024 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско

Коментари (0)
Приморско Всички заинтересовани 18.6.2024 г. 2.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 13.6.2024 г. 13.7.2024 г.
Проект на Тарифа за таксите за ползване на минерална вода от находище на минерална вода „Ракитово"

Коментари (0)
Ракитово Всички заинтересовани 6.6.2024 г. 9.7.2024 г.
Наредба за определяне и администриране на местните такси на територията на община Ракитово

Коментари (0)
Ракитово Всички заинтересовани 6.6.2024 г. 8.7.2024 г.
Междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на община Долни чифлик 2021 – 2027 г. (ПИРО) и актуализиран ПИРО на община Долни чифлик 2021-2027 г.

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 5.6.2024 г. 5.7.2024 г.
Проект на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране - „синя зона" - община Приморско

Коментари (0)
Приморско Всички заинтересовани 28.5.2024 г. 27.6.2024 г.
  ...