Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 28.12.2023 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 28.12.2023 г.
Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 (Активна)

Коментари (1)
Здравеопазване Всички заинтересовани 25.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Активна)

Коментари (4)
Здравеопазване Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 7.12.2023 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Национална аптечна карта

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 29.11.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 10.11.2023 г. 9.12.2023 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента (Активна)

Коментари (1)
Здравеопазване Всички заинтересовани 3.11.2023 г. 2.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 3.11.2023 г. 2.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г.

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 1.11.2023 г. 14.11.2023 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Националния съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 28.10.2023 г. 26.11.2023 г.
  ...