Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 3.4.2023 г. 18.4.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 16.3.2023 г. 14.4.2023 г.
Проект за генерален план за организация на движението на КК „Слънчев бряг – запад”

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 28.3.2023 г. 11.4.2023 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 10.3.2023 г. 9.4.2023 г.
Проект на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Сунгурларе

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 2.3.2023 г. 1.4.2023 г.
Проект на Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско

Коментари (0)
Приморско Всички заинтересовани 2.3.2023 г. 1.4.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Коментари (0)
Раднево Всички заинтересовани 1.3.2023 г. 31.3.2023 г.
Проект на изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 28.2.2023 г. 30.3.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 24.2.2023 г. 27.3.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 24.2.2023 г. 26.3.2023 г.
  ... ...