Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за изменение на „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“ (Активна)

Коментари (0)
Никопол Всички заинтересовани 29.5.2023 г. 28.6.2023 г.
Проект на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Сунгурларе (Активна)

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 26.5.2023 г. 25.6.2023 г.
Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Долни чифлик и населените места в общината (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 26.5.2023 г. 25.6.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище (Активна)

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 25.5.2023 г. 24.6.2023 г.
Проект за изменение и допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. (Активна)

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 17.5.2023 г. 16.6.2023 г.
Проект на Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им (Активна)

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 16.5.2023 г. 15.6.2023 г.
Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили (Активна)

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 31.5.2023 г. 14.6.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на община Перущица (Активна)

Коментари (0)
Перущица Всички заинтересовани 12.5.2023 г. 11.6.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим (Активна)

Коментари (0)
Кричим Всички заинтересовани 5.5.2023 г. 4.6.2023 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества (Активна)

Коментари (0)
Кричим Всички заинтересовани 4.5.2023 г. 3.6.2023 г.
  ...