Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе (Активна)

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 17.5.2022 г. 16.6.2022 г.
Проект на Правилник за осигуряване на финансова помощ от община Куклен на семейства и лица, живеещи на семейни начала, страдащи от репродуктивни проблеми, за процедури и дейности по асистирана репродукция (Активна)

Коментари (0)
Куклен Всички заинтересовани 11.5.2022 г. 10.6.2022 г.
Проект на Наредба за гробищните паркове на територията на община Козлодуй (Активна)

Коментари (0)
Козлодуй Всички заинтересовани 10.5.2022 г. 9.6.2022 г.
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г. (Активна)

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 13.4.2022 г. 25.5.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище (Активна)

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 21.4.2022 г. 23.5.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла (Активна)

Коментари (0)
Шабла Всички заинтересовани 20.4.2022 г. 20.5.2022 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилник № 8 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ (Активна)

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 19.4.2022 г. 19.5.2022 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене“ (Активна)

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 19.4.2022 г. 19.5.2022 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин (Активна)

Коментари (0)
Девин Всички заинтересовани 5.5.2022 г. 19.5.2022 г.
Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Кнежа (Активна)

Коментари (0)
Кнежа Всички заинтересовани 19.4.2022 г. 19.5.2022 г.
  ...