Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на община Козлодуй

Коментари (0)
Козлодуй Всички заинтересовани 18.10.2022 г. 17.11.2022 г.
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Доспат, 2018 г. - 2023 г.

Коментари (0)
Доспат Всички заинтересовани 12.11.2018 г. 12.12.2018 г.
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Варна за периода 2021 - 2025 г.

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 2.11.2022 г. 2.12.2022 г.
Проект на Програма за опазване на околната среда на община Дългопол за периода 2021 - 2028 г.

Коментари (0)
Дългопол Всички заинтересовани 7.9.2022 г. 7.10.2022 г.
Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Дългопол, 2021 – 2028 г.

Коментари (0)
Дългопол Всички заинтересовани 7.9.2022 г. 7.10.2022 г.
Проект на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Приморско 2019-2021г.

Коментари (0)
Приморско Всички заинтересовани 16.1.2019 г. 15.2.2019 г.
Проект на Програма за управление на отпадъците в Община Кнежа за периода 2021-2028 г.

Коментари (0)
Кнежа Всички заинтересовани 15.9.2021 г. 15.10.2021 г.
Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Дългопол за периода 2021 - 2028 г.

Коментари (0)
Дългопол Всички заинтересовани 7.9.2022 г. 7.10.2022 г.
Проект на Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник

Коментари (0)
Козлодуй Всички заинтересовани 13.10.2022 г. 12.11.2022 г.
Проект на Процедура за избор на финансова/ кредитна институция или финансов посредник по чл.19 от Закона за общинския дълг

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 19.4.2022 г. 3.5.2022 г.
  ...