Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНО ПРИСТАНИЩЕ - НЕСЕБЪР"

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 21.7.2020 г. 4.8.2020 г.
Проект на План за интегрирано развитие на община Добричка за периода 2021 – 2027 г. (ПИРО)

Коментари (0)
Добричка Всички заинтересовани 26.2.2021 г. 29.3.2021 г.
Проект на План за интегрирано развитие на Община Доспат за периода 2021-2027 г.

Коментари (0)
Доспат Всички заинтересовани 23.4.2021 г. 23.5.2021 г.
Проект на План за интегрирано развитие на Община Завет 2021-2027 г.

Коментари (0)
Завет Всички заинтересовани 11.9.2020 г. 11.10.2020 г.
Проект на План за интегрирано развитие на община Лом за периода 2021-2027 г.

Коментари (0)
Лом Всички заинтересовани 17.1.2023 г. 16.2.2023 г.
Проект на План за интегрирано развитие на Община Николаево 2021-2027 г.

Коментари (0)
Николаево Всички заинтересовани 17.12.2021 г. 16.1.2022 г.
Проект на План за интегрирано развитие на Община Смолян за периода 2021-2027 г.

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 12.9.2022 г. 12.10.2022 г.
Проект на План за интегрирано развитие на Община Сунгурларе 2021-2027г.

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 19.8.2022 г. 18.9.2022 г.
Проект на План-сметка за приходите и разходите на дейност "Чистота" на такса „битови отпадъци“ в община Николаево за 2023 г.

Коментари (0)
Николаево Всички заинтересовани 12.10.2022 г. 11.11.2022 г.
Проект на Политика на община Перущица за участие в публични предприятия с общинско участие в капитала за периода 2023-2027 г.

Коментари (0)
Перущица Всички заинтересовани 1.6.2023 г. 1.7.2023 г.
  ... ...