Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 27.2.2024 г. 12.3.2024 г.
Проект на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 1.3.2024 г. 31.3.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 1.3.2024 г. 31.3.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 27.2.2024 г. 28.3.2024 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Раднево

Коментари (0)
Раднево Всички заинтересовани 23.2.2024 г. 24.3.2024 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, приет с решение на Общински съвет - Бургас

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 16.2.2024 г. 17.3.2024 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 15 за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Иваново по чл. 56,ал. 2 от ЗУТ

Коментари (0)
Иваново Всички заинтересовани 15.2.2024 г. 16.3.2024 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 20 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Иваново

Коментари (0)
Иваново Всички заинтересовани 15.2.2024 г. 16.3.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на социална услуга „Домашен социален патронаж” в община Иваново

Коментари (0)
Иваново Всички заинтересовани 16.2.2024 г. 17.3.2024 г.
Предложение за изменение на Приложение №2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 20.2.2024 г. 21.3.2024 г.
  ... ...