Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект за изменение и допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 17.5.2023 г. 16.6.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос

Коментари (0)
Айтос Всички заинтересовани 24.1.2024 г. 23.2.2024 г.
Проект на Правилник за изменение на правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 16.1.2024 г. 15.2.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сопот

Коментари (0)
Сопот Всички заинтересовани 15.1.2024 г. 14.2.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на община Велинград (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 25.1.2024 г. 26.2.2024 г.
Проект на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Карнобат за периода 2021-2028г. (Активна)

Коментари (0)
Карнобат Всички заинтересовани 2.2.2024 г. 3.3.2024 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на общински музей гр. Карнобат (Активна)

Коментари (0)
Карнобат Всички заинтересовани 2.2.2024 г. 3.3.2024 г.
Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на община Белене (Активна)

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 2.2.2024 г. 3.3.2024 г.
Проект на правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Карнобат

Коментари (0)
Карнобат Всички заинтересовани 15.1.2024 г. 14.2.2024 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 20.12.2023 г. 19.1.2024 г.
  ... ...