Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе (Активна)

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 20.3.2023 г. 19.4.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе (Активна)

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 16.3.2023 г. 14.4.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот (Активна)

Коментари (0)
Сопот Всички заинтересовани 16.3.2023 г. 18.4.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево (Активна)

Коментари (0)
Раднево Всички заинтересовани 1.3.2023 г. 31.3.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 23.2.2023 г. 9.3.2023 г.
Проект на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Карнобат

Коментари (0)
Карнобат Всички заинтересовани 23.2.2023 г. 9.3.2023 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Активна)

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 21.2.2023 г. 23.3.2023 г.
Проект на изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. (Активна)

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 28.2.2023 г. 30.3.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище (Активна)

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 24.2.2023 г. 27.3.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър (Активна)

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 24.2.2023 г. 26.3.2023 г.
  ... ...