Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект за Наредба № 14 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Иваново

Коментари (0)
Иваново Всички заинтересовани 13.7.2023 г. 12.8.2023 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 13.7.2023 г. 12.8.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот

Коментари (0)
Сопот Всички заинтересовани 7.7.2023 г. 6.8.2023 г.
Проект на наредба за обществения ред на територията на община Приморско

Коментари (0)
Приморско Всички заинтересовани 26.7.2023 г. 9.8.2023 г.
Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, реда за отправяне на предложения за поставяне, преместване и премахване на паметници, паметни плочи и други с общинско значение на територията на община Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 8.8.2023 г. 8.9.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 3.8.2023 г. 2.9.2023 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за специфични изисквания към облика на градските пространства , сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр . Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 31.7.2023 г. 30.8.2023 г.
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 16.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дългопол и мотивите към него

Коментари (0)
Дългопол Всички заинтересовани 15.11.2023 г. 15.12.2023 г.
Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Дългопол и мотивите към него

Коментари (0)
Дългопол Всички заинтересовани 15.11.2023 г. 15.12.2023 г.
  ... ...