Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан

Коментари (0)
Мадан Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Наредба № 20 за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства в зони за платено паркиране на територията на община Мадан

Коментари (0)
Мадан Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 година

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен

Коментари (0)
Куклен Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г.

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 29.12.2023 г.
Проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 29.12.2023 г.
Проект на Наредба за организацията и дейността на Домашен социален патронаж – гр. Нова Загора

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 29.12.2023 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим

Коментари (0)
Кричим Всички заинтересовани 5.12.2023 г. 4.1.2024 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 22.12.2023 г. 5.1.2024 г.
  ...