Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект за изменение и допълнение на Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 26.10.2021 г. 24.11.2021 г.
Проект на Закон за изменение на Закона за българското гражданство (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 25.10.2021 г. 24.11.2021 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 за авиационните оператори (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 25.10.2021 г. 24.11.2021 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 25.10.2021 г. 25.11.2021 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 22.10.2021 г. 5.11.2021 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 22.10.2021 г. 21.11.2021 г.
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 22.10.2021 г. 5.11.2021 г.
Проект на ПМС за изменение на Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, приета с ПМС № 78 от 2016 г. (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 22.10.2021 г. 22.11.2021 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021/2022 година (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 21.10.2021 г. 22.11.2021 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 21.10.2021 г. 22.11.2021 г.
  ...