Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 5.3.2024 г. 5.4.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 1.3.2024 г. 1.4.2024 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 1.3.2024 г. 1.4.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (Активна)

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 29.2.2024 г. 1.4.2024 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 1.3.2024 г. 1.4.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на районен център за трансфузионна хематология (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 1.3.2024 г. 30.3.2024 г.
проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 1.3.2024 г. 30.3.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 29.2.2024 г. 29.3.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление на № 44 от 14 март 2019 година на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 28.2.2024 г. 29.3.2024 г.
Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 41 от 22.02.2024 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на достъп до пасивна (физическа) инфраструктура и откри процедура за обществено обсъждане на проекта на решение (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 26.2.2024 г. 27.3.2024 г.
  ...