Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Закон за надценките на хранителните продукти (Активна)

Коментари (1)
Бизнес среда Всички заинтересовани 11.5.2023 г. 10.6.2023 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 10.5.2023 г. 9.6.2023 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 25.5.2023 г. 8.6.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на ... (Активна)

Коментари (2)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 23.5.2023 г. 6.6.2023 г.
Проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите (Активна)

Коментари (1)
Наука и технологии Всички заинтересовани 5.5.2023 г. 5.6.2023 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Активна)

Коментари (82)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 4.5.2023 г. 5.6.2023 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 4.5.2023 г. 5.6.2023 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023-2024 година (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 4.5.2023 г. 5.6.2023 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за системни иновации в храните и виното в структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 4.5.2023 г. 5.6.2023 г.
Проект на Инструкция за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 22.5.2023 г. 5.6.2023 г.
  ...