Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 22.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Института за анализи и прогнози (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 21.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 20.7.2024 г.
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет по медийна грамотност към Министерски съвет (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
Проект на РМС за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Програма за оптимизация на разходите и структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив за периода 2024 – 2026 година (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
Проект на Последваща оценка и окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
  ...