Новини

5.7.2011 г.

ОП „Регионално развитие” предоставя 656 000 лв. за благоустрояване на музея „Света София”

Категория: Култура

На 6 юли 2011 г. (сряда), от 13.30 часа в базиликата „Света София” зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на културата Вежди Рашидов ще подпишат договор за реконструкция и благоустрояване на архитектурния музей. Финансирането е на стойност 656 хил. лв., осигурени по линия на Оперативна програма „Регионално развитие”. Средствата са в рамките на схема BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Чрез предвидените в проекта интервенции ще се подобри, обнови и модернизира археологическото ниво на базиликата „Света София” в Столична община. Ще се реализират мерки за въвеждане на ефективно художествено и музейно осветление, вентилационна система и комуникационно обзавеждане, с което ще се подобри атрактивността и енергийната ефективност на националната културна ценност.

На церемонията по подписването на договора ще присъства кметът на София Йорданка Фандъкова.