Новини

23.3.2011 г.

Одобрени са позиции за неформални срещи на министрите на културата и на образованието на ЕС

Категория: Култура

Правителството одобри българските позиции за неформалните срещи на министрите на културата и на образованието от Европейския съюз.

Министрите на културата ще се срещнат на 27 и 28 март в Будапеща. Основната тема за дискусия е посветена на приноса на културата за изпълнението на Стратегия „Европа 2020”. Обсъжданията ще послужат за разработването на проект на Заключения, които да бъдат приети в рамките на редовното заседание на Съвета на 19 и 20 май в Брюксел.

България нееднократно е заявявала своята позиция в полза на културата и творчеството като фактори за развитието на конкурентоспособна, приобщаваща, устойчива и иновативна Европа. Културата има съществена роля в процеса на икономическо сближаване и за намаляване на социалното изключване, а също и като двигател за генериране на добавена стойност и социална заетост.

Вниманието следва да бъде насочено към гарантиране на закрилата на интелектуалната собственост, особено в цифрова среда, подобряване на достъпа до европейските и международни пазари, улесняване на достъпа до финансови ресурси, насърчаване на мобилността на културни продукти и творци.

Срещата на министрите на образованието е на 28 и 29 март в унгарския град Гьодоло. На него ще бъде направен преглед на съществуващите европейски политики в областта на гражданското образование. Ще бъдат представени добри практики на няколко държави-членки на ЕС в тази област, както и резултати от международно сравнително изследване, изготвено от Международната асоциация за оценка на резултатите от обучението. Участниците ще обсъдят концепцията, политиките и развитието на образованието за активното гражданство. Основни акценти се поставят на развиването на предприемачески умения, финансова грамотност, както и на социалното измерение.