Новини

16.3.2011 г.

В Лондон ще има български културен институт

Категория: Култура

В Лондон предстои да бъде открит български културен институт. Той ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на културата, реши правителството. С одобрена промяна в ПМС №14/2011 г. кабинетът даде право на министъра на културата да определи числеността на служителите и да започне структурирането на центъра.

Негова основна задача ще бъде да разшири присъствието и влиянието на българската култура във Великобритания, както и да подпомага запазването на българската национална културна идентичност на диаспората ни в Обединеното кралство.

За работата на културния институт са осигурени подходящи помещения в посолството ни в Лондон.