Новини

30.3.2010 г.

Издаването на нови книжки ще става само срещу платени глоби

Категория: Иновации

С влизане в експлоатация на новите документи се покрива една от основните мерки по Шенген и европейското законодателство за въвеждане на документи с необходимата надеждна защита срещу подправка и фалшификация. Нови шофьорски книжки ще се издават, само когато гражданите изплатят дължимите глоби. Само за миналата година стойността на несъбраните глоби възлиза на 2 млн. лв.                                                                                          Книжки ще издават и всички РПУ-та в страната. Новите шофьори ще вадят документите си в КАТ. Издаването на книжка за първи път става само в КАТ, където разполагат с цялата база данни.
Всеки, желаещ да замени старите документи с нови, трябва да предостави ЕГН на съответното гише, от което се издава справка. В шофьорското досие са отбелязани всички нарушения. При наличие на неплатени глоби процедурата по издаване на документи не може да продължи. С бележка за платените актове кандидатът отива на гишето и получава попълнено от компютъра заявление.