Новини

27.1.2010 г.

Пилотно стартира правителствената платформа за е-услуги

Категория: Иновации

Тестовият старт на платформата за интегрирано предоставяне на е-услуги е през февруари. 13 услуги на общински и централни администрации ще бъдат достъпни през правителствения портал. Така, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/, ще покаже как работи на практиката концепцията за интегрирано предоставяне на електронни услуги.

Он-лайн издаването на удостоверения за настоящ и постоянен адрес е една от първите услуги, които ще се тестват. Българите, на които предстои да сменят документите си за самоличност и искат да впишат нов адрес в личната карта или паспорт, имат възможност да спестят време като използват платформата. Като начало услугата ще се предоставя от две районни администрации в София и една в страната, но очакванията на МТИТС са все повече големи общини да се включат. Регистрацията на постоянен адрес е задължителна за всички граждани. Когато човек се премества в друг град или е продал жилището, в който живее, той трябва да промени постоянния си адрес. До 1 месец след това трябва да смени и личната си карта, за което се изисква удостоверение за постоянен адрес.

Условие за ползването на услугата он-лайн е притежанието на електронен подпис. Изискването е в интерес на гражданите - така ще се избегне ситуация, в която някой знае чужд единен граждански номер и се опита да смени адреса на друг човек. Заявяването на удостоверения за постоянен или настоящ адрес през портала ще отнема няколко минути. Хората, които ще се възползват от услугата он-лайн, ще спестят поне час в сравнение с досегашните процедури. Като се има предвид, че работното време на администрациите съвпада с официалния работен ден, се очаква и икономиката да спечели от това.

Справките за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за болнични, бременност, раждане и безработица също ще бъдат достъпни през платформата и ще имат стойност на официален документ. Засега не се изисква притежание за електронен подпис, за да бъде ползвана услугата. Справките ще служат за проверка на базата и периода, за който са изчислени обезщетенията. Актуалното състояние на изплатените пенсии също ще може да бъде проверявано през портала за интегрирано административно обслужване.

Още през февруари жителите на Варна ще могат да кандидатстват он-лайн за издаване на удостоверение за семейно положение, както и на документ за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти, общинска собственост. Две специализирани услуги на Морска администрация също ще бъдат достъпни през  портала: извлечения от регистъра на корабите и издаване на удостоверение за плавателен стаж.

И към момента редица администрации предлагат чрез интернет страниците си електронни услуги. Основните предимства на интегрираната платформа са: едно място за достъп до всички услуги - националния портал; унифицирана визия и данни; с присъединяване на все повече администрации ще се налага събирането и прилагането на все по-малко документи от потребителите за сметка на самите администрации - целта е след време потребителят да посочва единствено ЕГН/ЕИК, за, да заяви конкретна услуга.

Подготовката за въвеждане на електронно управление започна още през 2002 година. Инвестирането на средства и усилия в техника и информационни системи не доведе до реално, интегрирано предоставяне на електронни услуги. С преминаването на дейностите по електронното управление към МТИТС, за първи път се синхронизират  усилията на различните институции, свързани с процеса.

Тестовият старт на платформата ще даде реална представа как действа концепцията за електронно управление в полза на гражданите и на бизнеса. За пръв път тя ще бъде развивана пред очите на реалните й ползватели, които ще могат да дават препоръки и предложения в посока подобряване на качеството.

Състоянието и тенденциите на процеса на реално въвеждане на е-администрация ще бъдат обсъдени през февруари на кръгла маса по инициатива на МТИТС с участието на представители на изпълнителната власт, общините, неправителствени организации и експерти.