Новини

22.5.2009 г.

България и IBM ще изграждат първия нанотехнологичен център в Централна и Източна Европа

Категория: Иновации

Българското правителство и IBM (NYSE:IBM) официално обявиха сътрудничеството си в областта на нанотехнологиите, както и за изграждането на първия в България център за нанотехнологии. В министерския съвет бе подписано Общо рамковото споразумение, което задава основните параметри на партньорството. То създава предпоставки за обединяване на потенциала на индустрията, университетите и Българската академия на науките в областта на нанотехнологиите и производството на нанопродукти, микромашини и микросистеми. Документът предвижда сътрудничество в рамките на 3-годишна програма.

Според търговското споразумение консултанти от IBM ще участват в изграждането на новия център, който ще разчита на най-модерно оборудване и ще използва най-новите постижения на нанонауката, за да създава и прилага на практика иновативни високотехнологични продукти. IBM Blue Genе, българският суперкомпютър, собственост на ДАИТС, ще подпомага центъра с изчислителна мощ при реализирането на конкретните разработки.

Вярвам, че реализацията на подобни проекти от сферата на високите технологии са особено важни в сегашния период на глобална икономическа рецесия. Защото наред с мерките и инструментите за противодействие на кризата са важни и изходните позиции и подготовката за следкризисното възстановяване на икономиката, подчерта министър Орешарски. Той добави, че освен огромните социално-икономически негативи, които носи кризата, тя е и своеобразен прозорец на възможности, преди всичко, за оценка на перспективите  в посока на интензифициране и технологизиране на производството. Това от своя страна не става автоматично, а изисква целенасочени усилия, част от които е и настоящото споразумение.

Посланикът на САЩ Нанси Макълдауни заяви, че това е истинска стъпка напред за страната и за партньорството между САЩ и България. Днешното споразумение ще премахне ограниченията на нашето въображение и ще разшири хоризонта и за давете страни. Тя подчерта, че най-важното, което ще направи това споразумение е да позиционира и профилира страната, като лидер в иновациите и агент на икономическия растеж в целия регион.

След завършването на центъра българското правителство има намерение да работи в някои от следните направления на приложните изследвания:

·        разработки с микро- и нанофлуиди, целящи разкриването на механизмите на поведение на клетките и биологичните тъкани. Проучванията ще подпомогнат по-прецизното тестване на лекарствата, както и създаването на нови лекарства.

·        електроника и сензори, базирани на наносистеми – наносензори и превключватели, приложими в разработката на индивидуални диагностични системи, устройства за наблюдение на замърсяването на околната среда, или наносистеми за безопасност и др.

·        наноматериали – нови материали, заместители на съставноелементните полупроводници, които могат да се окажат основна съставна част от бъдещите наноелектрически вериги.

“Днешната "нано"-стъпка на България открива глобални възможности за страната и региона”, заяви Марсело Лема, генерален директор на Ай Би Ем за Централна и Източна Европа. “IBM e дългогодишен лидер в нанотехнологиите, и участието ни в този проект ще ускори успеха на Български нанотехнологичен център. Смятам, че БНЦ залага на много перспективен модел на сътрудничество между бизнеса и академичните среди”, каза още той.

„Образът на една модерна държава се прави от високите технологии и от договори, които днес подписахме”, заяви заместник- министърът на финансите  Любомир Дацов и изказа своята благодарност към всички, които участват в този проект.

Очаква се нанотехнологичният център да отвори врати след около година. Той ще се простира на 500 кв.м лабораторна площ на разположение на учени, работещи в тясно сътрудничество със студенти от българските университети.

“Според Lux Research до 2014 г. нанотехнологии ще се използват за създаването на продукти на стойност $2.9 трилиона”, заяви Александър Раков, генерален директор на Ай Би Ем България. “Много съм горд, че Ай Би Ем e част от успешния преход на българската икономика към икономика, базирана на знанието", добави още той.

Нанотехнологията е област от приложните науки, изучаваща дизайна и контрола на структурата на много малки обекти. Тя борави с дължини на атомно и микроскопично ниво – от един до 100 нанометра. Един нанометър представлява една милиардна част от метъра – около 100 000 пъти по-тънка от човешкия косъм. Нанотехнологиите ще ускорят напредъка в много области, като създаването на нови материали, наноелектрониката, информационните технологии, здравеопазването.

В енергетиката, например, нанотехнологиите осигуряват по-добро използване на слънчевата енергия, по-качествено пречистванe или обезсоляване на водата. Те могат да помогнат на човечеството да реши някои от най-сериозните проблеми, пред които е изправено.