Новини

4.3.2009 г.

Стартира Националния здравен портал

Категория: Иновации

Националният здравен портал бе представен от министъра на здавеопазването и министъра на държавната администрация и административната реформа. Той е достъпен на адрес www.zdravenportal.bg за всички български граждани, като им осигурява достъп до актуална и точна здравна информация. Той обединява сектора здравеопазване чрез интернет и по този начин предоставя възможност за гражданите и медицинските специалисти ефективно да обменят информация без оглед на географско положение. В него могат да се правят справки за различни медицински услуги и регистри, видове лечебни дейности, a също и пълен набор от нормативни и други документи, използвани в лекарската практика. На портала има също актуални новини от медицината и връзки с други сайтове и портали на здравна тематика. Първите потребители на тази модерна онлайн версия, заместваща традиционните хартиени здравни картони, ще са 40 000 държавни служители от министерства, изпълнителни агенции, областни и общински администрации от цялата страна. След оценка на ефективността на системата тя ще бъде разширена за всички здравноосигурени граждани в България. 

Проектът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България, приета през 2006 г., и е в унисон с най-новите eHealth инициативи на Европейския съюз за създаване на централни електронни здравни портали в страните членки и на Европейската комисия. На официалната демонстрация бяха представени възможностите на системата за електронни здравни досиета – картон на тестови потребител с визуализация на въведените медицински данни в него, професионален вход със сертификат за електронен подпис, осигуряване сигурността на информацията в еЛАК и предотвратяването на нерегламентиран достъп до въвежданите данни. 

ЕЛАК е здравната памет на всеки пациент. Националният здравен портал е достъпен за всеки български гражданин и предоставя важна здравна информация. Порталът обединява сектора здравеопазване и дава възможност чрез Интернет да бъдат консолидирани всички заети в здравната система, с което се гарантира по-добро и ефективно здравно обслужване. 

Здравният портал и системата за личен електронен здравен запис (еЛАК) са изградени по съвместен проект на Министерството на здравеопазването и Министерството на държавната администрация и административната реформа. Системата е без аналог в Югоизточна Европа и е пример за добра практика в държавите от Европейския съюз.