Новини

2.2.2009 г.

За 18 месеца у нас е създадена уникална за Европа информационна система за кадастъра и имотния регистър

Категория: Иновации

    „Проектът за изграждането на интегрираната информационна система за кадастъра и имотния регистър, финансиран и контролиран от Службите по вписванията, приключи успешно. А въвеждането на системата на имотна регистрация е част от правителствената политика и в същото време финансов ангажимент, поет към Световната банка” – заяви днес на семинар в София за представяне на системата заместник-министърът на правосъдието Илонка Райчинова. Тя подчерта, че създаването и внедряването на информационната система за кадастъра и имотния регистър са станали за изключително кратък срок – 18 месеца. Системата е уникална за Европа – за пръв път се извършва интегриране между кадастъра и имотния регистър на функционално ниво, без да се налагат организационни и структурни преустройства между двете агенции, които отговарят за тях. Интегрираната информационна система надгражда досега съществуващите 4 системи, което дава възможност всички данни да бъдат пренесени без загуба на информацията.
    „С внедряването на информационната система за кадастъра и имотния регистър намаляват възможностите за имотни измами.Системата ще ограничи броя на споровете за права върху недвижимите имоти, ще подобри работата на службите по вписванията, което ще се отрази положително върху качеството на предлаганите услуги”, каза още на форума заместник-министър Райчинова.
    Пред участниците в семинара бе направена демонстрация как действа системата. Министерство на правосъдието получи специална грамота от Световната банка за   изключителни резултати в усилията за осъществяване на проекта за създаване на информационна система за кадастъра и имотния регистър