Новини

1.3.2012 г.

Министерството на финансите успешно въведе електронен документооборот с други институции

Категория: Иновации

Демонстрация на електронен документооборот между институциите се проведе днес в Министерството на финансите. В присъствието на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов и представители на фирмите, разработили системите, беше демонстриран реален електронен обмен на документи между Министерството на финансите, Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Извършването на електронен обмен на документи между институциите е стъпка към изграждането и функционирането на електронното управление, с което се оптимизира разходването на време, човешки ресурс и консумативи.

Министерството на финансите е първото министерство, което успя да се включи в защитената среда за обмен на информация, изградена и поддържана от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС) към МТИТС.  Информацията се изпраща в предварително дефиниран вид (протокол за обмяна на информацията), който е разпознаваем от различните административни информационни системи (АИС) на фирмите-разработчици, пренася се в защитена среда, достъпна само за ведомствата и е допълнително криптирана.

Министерството на финансите реорганизира работата си с документи, внедрявайки в края на 2011 г. АИС „Документооборот", сертифицирана съгласно изискванията на Закона за електронно управление (ЗЕУ). Въвеждането на системата е в изпълнение на Стратегията за електронно управление на Република България за периода 2010-2015 г. и постепенното преминаване от хартиен към електронен обмен на документи и предоставяне на електронни услуги.