Новини

29.9.2010 г.

Правителството прие списък на оръжията, подлежащи на контрол при внос

Категория: Правителствени

Министерският  съвет  приеме Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.
Приемането на нов Списък на оръжията отразява новия актуализиран Общ Списък на Оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на ЕС на 15 февруари 2010 г.
Актуализираният Списък на изделията и технологиите с двойна употреба е в съответствие с влезлия в сила Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделията и технологиите с двойна употреба.
Той интегрира съответните изменения в контролните списъци на международните режими за експортен контрол - Васенаарската договореност, Режима за контрол на ракетните технологии, Групата на ядрените доставчици и Австралийската група.