Новини

29.9.2010 г.

Oткриват Център за икономически стратегии и конкурентноспособност

Категория: Образование

В Софийския университет се открива Център за икономически стратегии и конкурентноспособност. Той е носител на правата по споразумение за академична подготовка на програмата „Микроикономика на Конкурентноспособността” базирана на материали и методология създадена в Института за стратегия и конкурентноспособност на Harvard Business School. Центърът е създаден под формата на фондация от бивши възпитаници  на  Университета Харвард и г-н Костадин Петков. Това дава уникална възможност за Софийския университет и българската икономическа общност да споделят тази програмата, която е съсредоточена върху икономическото развитие чрез разработването на клъстери в българската икономика.

Институтът за стратегия и конкурентноспособност на Harvard Business School стигна до разбирането, че местната конкурентноспособност не може да се постигне  само  чрез стимулиране на единични дружества или чрез пряко стимулиране на една индустрия. Днес  глобалната икономическа среда предполага силна конкуренция и днес местните икономики, за да останат продуктивни нямат друг избор, освен да бъдат конкурентоспособни  на световната сцена.

За да се достигне това ниво на конкурентноспособност, естествено възникналите  икономически звена трябва да бъдат стимулирани да работят по координиран начин – създаване на клъстери. Тези групи се състоят не само от участниците в бизнеса, но включват  и съвместна координация на фирми, правителствени, академични институции и индустриални организации.

Теорията на създаването на клъстери е разработена от д-р Майкъл Портър в Harvard Business School.

С подписаното  споразумение всички участници в курса от  Софийския университет могат да споделят програмата и използват  всички материали, разработени от Института за стратегии и конкурентноспособност в Harvard Business School. Тази програма цели да създаде човешкия капитал, който да позволи развитието на клъстери, които да са в основата на  икономическа стратегия за развитието на България, в допълнение към осигурения достъп на българските студенти до това ниво на образование в рамките на границите на страната.

За по-нататъшно развитие на програмата Фондация “Америка за България” е предоставила значителна финансова подкрепа за Софийския университет за пълното възстановяване на крилото в северозападната част на основната сграда. С тяхното дарение е финансирано построяването на една лекционна зала, която се основава на проекта на зала Aldrich в Harvard Business School. Тази лекционна зала дава възможност да се осъществяват живи видео връзки с Harvard Business School и други световни учебни центрове, както и начинът за нейното разполагане осигурява  възможност за базираното на директен дискусия обучение, което е методологията използвана от тази програма.