Новини

27.7.2010 г.

Правителството ще финансира изпълнението на Националната иновационна стратегия за 2010г.

Категория: Правителствени

Министерският съвет предостави 4 млн. лв. от републиканския бюджет за финансиране на Мярка 1 от Иновационната стратегия на Република България - Националният иновационен фонд. Средствата са предназначени за вече сключени договори в подкрепа на иновативни предприятия при разработване, изследване и развитие на нови продукти, технологии, услуги или значителното им подобряване.
Стимулиране внедряването на научни постижения и нови технологии и развитието на иновационния потенциал на фирмите са елементи с решаващо значение за укрепване на конкурентоспособността на икономиката и нейното устойчиво развитие.
Националният иновационен фонд е първият финансов механизъм в подкрепа на добре работещите иновативно активни предприятия, които съфинансират разработването на нови продукти или технологии. Фондът отпуска средства за научноизследователски развойни проекти (субсидия до 500 000 лв. със срок на реализация до 3 г.) и за проекти за техническа осъществимост (субсидия до 50 000 лв. и срок на реализация до 1 г.).