Новини

27.7.2010 г.

150 лв. ще е еднократната помощ за първокласниците

Категория: Правителствени

Правителството определи на 150 лв. размера на еднократната целева помощ за първокласниците в държавните или общински училища, с която се покриват част от разходите за тях в началото на учебната 2010/2011 г.
Целевата помощ се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца само на семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв.