Новини

27.7.2010 г.

Новооткритият Европейски политехнически университет в Перник може да приеме 465 студенти

Категория: Правителствени

Правителството утвърди приема на студенти в новооткрития ЕПУ – Перник. Общо 465 студенти от тях 300 ще се обучават в образователно-квалификационната степен „бакалавър” и 165 – в магистърска степен.
EПУ – Перник е открит с решение на Народното събрание от 10 юни 2010 г. Капацитетът на университета, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация, е 1800 студенти и докторанти.
С днешното правителствено решение е утвърден и броят докторанти в Медицинския университет в София – 93 за редовно и 21 за задочно обучение.