Новини

27.7.2010 г.

Плащаме винетки само в лева и евро

Категория: Правителствени

Досега винетки можеха да се купуват и в щатски долари, но Правителството реши те да се заплащат от водачите само в лева и евро.
Промяната е направена в Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях.
Отпадането на щатския долар като разплащателно средство при погасяване на задължения за пътни такси е допълнителна подготвителна мярка за пълноценното приобщаване на България към Европейския икономически и валутен съюз. То ще позволи също да се унифицират практиките и регламентиращите ги подзаконови нормативни актове в областта на пътните такси, събирани във вътрешността на страната и в зоните на ГКПП-тата.
Приетите изменения в наредбата ще засилят пропускателната способност на българските гранични пунктове, ще спомогнат за оптимизиране на отчетността на митническия контрол, ускорена административна обработка и независимост от плаващия курс на щатския долар.