Новини

27.7.2010 г.

Министерският съвет осигури 180 млн. лв. за инфраструктурни обекти

Категория: Правителствени

Средствата са по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение. Те са от резерва за непредвидени и неотложни разходи за структурни реформи и са включени в актуализирания Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Приоритетни обекти за финансиране са автомагистрала „Марица”, Южната дъга на Софийския околовръстен път, археологични проучвания и отчуждителни процедури, национално и авансово финансирани на програмите за трансгранично сътрудничество, проектиране на приоритетни пътни обекти.
Включени за целево финансиране са и общините Велико Търново – за реконструкция на пътното кръстовище Качица, и Столична община – за основния ремонт на бул. „Брюксел”. Средствата ще са също така за нови кадастрални карти, за финансиране на проекти с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура” с оттеглено финансиране по програма ФАР (ПМС 259/2009) и за проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”.