Новини

30.6.2010 г.

Правителството е включило 68 законопроекта в законодателната програма за 2010г.

Категория: Правителствени

13 законопроекта са ратификации на международни споразумения и меморандуми, 11 са проекти на нови закони, а останалите – за изменение и допълнение на съществуващи.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма ще внесе три нови закона – за енергията от възобновяеми източници, за енергетиката и за туризма. В Министерството на отбраната се работи по законопроект за Служба „Военна полиция”, а в Министерството на културата – по законопроект за сценичните изкуства.
Министърът без портфейл Божидар Димитров готви законопроект за българските общности и българите, живеещи извън Република България. С него ще се регламентират правомощията и взаимодействието между компетентните институции и ще се създаде фонд за подпомагане на българите в чужбина. Ще се предвидят и механизми за трайно установяване у нас на чужди граждани с български произход.
През ноември министърът на финансите ще предложи законопроекта за държавния бюджет за 2011 г. Експертите на МФ работят и по законопроект за хазарта, който цялостно да регламентира реда и начина за организиране на хазартните игри. С него ще се наложат и ясни национални мерки за регулиране на трансграничното предоставяне на онлайн хазартни услуги, които напълно да съответстват с приетите европейски стандарти.
По един проект на нов закон ще внесат министрите на труда и социалната политика – за бюджета на ДОО за 2011 г., на правосъдието – за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, и на образованието, младежта и науката – за училищното образование.
Сред останалите проекти, включени в законодателната програма на правителството, са законите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (усъвършенстване на пенсионния модел), на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (промените са свързани с ценообразуването и реимбурсацията на лекарствени продукти), на Закона за акцизите и данъчните складове (ограничаване на дейността на сивия сектор в търговията с акцизни стоки), на Закона за местните данъци и такси (за укрепване на финансовата самостоятелност на общините), на Закона за управление на етажната собственост и др.