Новини

30.6.2010 г.

България ще участва в многонационален проект във връзка с реформа в държавната администрация

Категория: Правителствени

Правителството одобри присъединяването на България към многонационалния проект „Посрещане на предизвикателството – как ефективно да подкрепим реформата в държавната администрация”. Проектът ще продължи до края на 2011 г.  и е спечелен от Министерството на регионалното развитие на Полша. Средствата за финансирането са от Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е да стимулира процеса на взаимния обмен на опит между участниците в мрежата и да създаде единен подход за ефективно използване на средствата от ЕСФ за реформата в публичната администрация.  Пет са основните области, в които ще се работи: стратегическо планиране, електронно правителство, укрепване на принципа на партньорство в контекста на разработване на законодателство и неговото ефективно прилагане; администрация, ориентирана към бизнеса и местно самоуправление.
За ефективната обмяна на опит във всяка от тези пет основни области се предвижда създаването на работна група, която се оглавява от един от партньорите по проекта. От българска страна Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” е отговорен за организирането на РГ „Електронно правителство”.  Българските експерти ще вземат активно участие и в работните панели, организирани от останалите участници в мрежата. Работата на мрежата ще се наблюдава от Направляващ комитет, състоящ се от представители на петте държави-участнички.