Новини

29.6.2010 г.

Отвориха ценовите оферти за третия метродиаметър

Категория: Транспорт

Отвориха ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „кв. Княжево - ЦГЧ - бул. Ботевградско шосе" за реализация като тип леко метро". Този проект ще се финансира със средства по Оперативна програма „Транспорт" 2007 -2013 г.
Четири от шест участници са допуснати до отваряне на ценовите оферти. Те са следните:
•"МЕТРОПРОЕКТ Прага" АД (Чехия) - 3 336 000 лева;
•Обединение „Метро консултант Иберинса - Евротранспроект МКИЕ" с водещ съдружник „Иберинса де Естудиос е Инхенерия" С.А. (Испания) - 4 318 200 лева;
•„Мотт МакДоналд Лимитид" (Великобритания) - 4 513 179,60 лева ;
•Обединение „Протекно" с водещ съдружник „Текнолав Инженеринг" ООД (Италия) - 4 320 000 лева.
Съгласно условията на тръжната документация, критерий за избор на изпълнител е „Най-ниска цена".  До 30 юни се очаква комисията да избере изпълнител. След извършването на предварителен контрол, Метрополитен ЕАД, в качеството си на възложител на поръчката, издава решение за определяне на изпълнител.