Новини

29.6.2010 г.

Работен семинар по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Категория: Образование

Днес от 10.00 ч. до 16 часа в Министерство на образованието, младежта и науката ще се проведе работен семинар по процесите на планиране в рамките на 3 и 4 оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” (ОП РЧР), по които министерството чрез Главна дирекция „Структурни фондoве и международни образователни програми” е Междинно звено.
Целта на събитието е да приведе в действие последните решения на Комитета за наблюдение на ОП РЧР и да завърши процеса на планиране на всички инициативи, предвидени по 3 и 4 оси на Оперативната програма. Предстоящите нови операции ще бъдат предложени за одобрение на есенната сесия на Комитета за наблюдение по ОП РЧР, планирана за м. ноември 2010 година.