Новини

25.6.2010 г.

Енергийна стратегия на България до 2020г. беше представена на Правителството

Категория: Икономика

Документът, който бе представен официално в Министерския съвет, поставя акцент върху новите технологии и енергийната ефективност .
Една от мерките за въвеждането на нови технологии в енергетиката се предвижда навлизането на електрическите автомобили в страната, за които до средата на следващата година в ЕС ще има стандартизирана зареждаща инфраструктура.
В България има огромен потенциал за подобряване на енергийната ефективност. Като конкретна цел е посочено, че страната трябва да достигне 50% намаляване на енергийната интензивност през периода на действие на стратегията. Изпълнението на тази цел може да компенсира излизането от експлоатация на всички въглищни централи в страната.
Регулираният и конкурентен енергиен пазар е най-ефективният и ефикасен път за постигане на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката и на приоритетите за енергийна сигурност и устойчиво развитие.
Стратегията разглежда енергийните проекти като проекти за устойчиво развитие и предвижда институционална подкрепа както за ядрената енергетика, така и за изграждането на нови газови мощности. Ядрената енергетика разполага с беземисионен ресурс за електропроизводство, а газовите мощности трябва да балансират развитието на вятърните централи, отчита проектът.
Подобряването на енергийната сигурност е водещ приоритет на националната енергийна политика, е записано още в стратегията. Важен елемент за реализацията на този приоритет е диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ.