Новини

18.6.2010 г.

Безработицата в страната през май е 9.53%

Категория: Анализи

Равнището на безработицата в страната през май 2010 г. е 9.53%, с 0.42 процентни пункта по-ниско от април. Безработицата в страната намалява за трети пореден месец през тази година.
През месеца в бюрата по труда са регистрирани 352 969 безработни лица. Спрямо април тази година се отчита намаление с 15 697 човека. Новорегистрираните безработни лица в бюрата по труда са 23 273. Заявените работни места в бюрата по труда през май са 13 017. На първичния пазар са обявени 12 736 места.
Най-много места през месеца са обявени в преработващата промишленост (3 866), в селското стопанство (2 307), в търговията (1 813), в хотелиерството и ресторантьорството (968) и в строителството (763). През месеца за едно свободно работно място средно за страната са се конкурирали 16 безработни.