Новини

17.6.2010 г.

Премиите на тютюнепроизводителите ще бъдат изплатени

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Премиите на тютюнопроизводителите ще бъдат платени веднага след актуализацията на бюджета. Системата е заредена и данните са обработени. Средствата на тютюнопроизводителите ще бъдат изплатени след като Народното събрание вземе решение. До 143 милиона лева са предвидените средства за 2011г., които няма да бъдат изплащани както досега - на килограм тютюн, а на стопанство на базата на референтните години от 2007 до 2009 година. Тези средства са предвидени именно за трансформация на сектора и преориентиране на хората в друг тип бизнес.