Новини

17.6.2010 г.

Електронното здравеопазване от полза за пациентите

Категория: Здраве

Според министър Борисова въвеждането на електронното здравеопазване е важен фактор за успеха на предстоящите трудни реформи в областта на здравеопазването.   
Наред с ИТ моделите за управление на ресурсите, ключово значение имат електронната карта, електронното досие и електронната рецепта като елементи от единен механизъм за постигане на ред и прозрачност по цялата верига.  Българското общество е най-заинтересовано от промените в здравеопазването и ще подкрепи политиката на МЗ за прилагане на утвърдени европейски модели, създаващи яснота и регламент в полза на пациентите