Новини

17.6.2010 г.

Министерство на културата с проект по Оперативна програма "Регионално развитие"

Категория: Регионално развитие

Министерството на културата е конкретен бенефициент по ОП „Регионално развитие”, операция 3.1. - „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” и операция 1.1. - „Социална инфраструктура”, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
В качеството си на конкретен бенефициент и съгласно Средносрочни рамкови инвестиционни програми към настоящия момент се подготвят проектни предложения за:
- „Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват „Трапезица” в гр. Велико Търново”; 
- „Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика „Червената църква” край гр. Перущица”;
- „Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска”;
- „Консервация, реставрация и социализация на могилата „Шушманец”;
- „Социализация на ИАР „Николопис ад Иструм”;
- „Консервация и реставрация на Тракийската гробница при село Александрово”;
- „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”;
- „Основен ремонт и адаптация за Музей на черноморската култура на бившата сграда на Морската търговска гимназия – о. "Св. Св. Кирик и Юлита”.
Целта на проектите е опазване и социализация на значими за българската история културни ценности с национално значение.