Новини

16.6.2010 г.

Общо 48 проекта са включени в Плана за действие през 2010 г. по JASPERS

Категория: Правителствени

22 проекта са в сектор „Околна среда”, 14 са в сектор „Транспорт”, 7 – в „Градска инфраструктура” и един – в „Енергийна ефективност”. Има четири са хоризонталните мерки. Правителството днес одобри плана, като прие, че той може да бъде допълван при необходимост, съгласно установения ред.
JASPERS е инструмент за техническа помощ за подготовка на големи инфраструктурни проекти, създаден от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. С него се оказва подкрепа на подготовката на приоритетни национални проекти, за които се предвижда финансиране от Кохезионния и от структурните фондове на ЕС. Техническата помощ от страна на JASPERS е безвъзмездна за страната ни.
Споразумението за дейността на JASPERS в България е подписано през 2006 г. Днес правителството одобри промяна в него, като определи министъра по управление на средствата от ЕС за национален координатор по инициативата.