Новини

21.4.2010 г.

До края на 2012 Правителството предвижда намаляване на административната тежест с 20%

Категория: Правителствени

Правителството прие План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 г. 
Мерките за намаляване на административната тежест предвиждат подаване на сведения по електронен и мрежов път; събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса; премахване на задължения за информиране; разработване на инструкции; опростяване на терминологията, намаляване на сложността на нормативните разпоредби.
Изпълнението на мерките ще се отчита в края на всяко тримесечие.
На 9 март 2007 г. Европейският съвет одобри общностна цел за намаляване на административната тежест с 25% до края на 2012 г. и прикани държавите-членки да определят свои национални цели за намаляване на административната тежест, породена от чисто национално законодателство. Националната цел на България е 20%.