Новини

21.4.2010 г.

Затвор и глоба за жестоко отношение към животни

Категория: Правителствени

Правителството предлага инкриминиране на проявата на особена жестокост над животни. С допълнения в Наказателния кодекс, които ще бъдат внесени за одобрение от Народното събрание, кабинетът предвижда умишленото и противозаконно умъртвяване или причиняване на тежко и трайно увреждане на животно да се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от 5000 до 15 000 лв. За тежко се определя увреждането, довело до нарушаване на нормалното функциониране на организма на животното.
До пет години затвор и глоба от 10 000 до 30 000 лв. ще се налагат, ако деянието е извършено с особена жестокост, на публично място, повторно, в присъствието на деца.
Деянията, изразяващи се в упражняване на насилие над животни, са неприемливи в едно демократично общество, посочва в мотивите си правителството. Инкриминирането на проявите на особена жестокост е необходимо предвид повишаване демонстративните прояви на насилие върху животни, които в редица случаи водят до трайни и често необратими последици за тях.
Установените към момента административни наказания в Закона за защита на животните не отговарят на тежестта на извършените нарушения и не осигуряват в достатъчна степен превенция срещу извършените деяния. С проекта на закон за допълнение на НК се постига пълно съответствие между тежестта на деянието и размера на наказанието.