Новини

22.4.2008 г.

52 общини подписаха споразумения по проект на Социалноинвестиционния фонд

Категория: Възможности

Социалноинвестиционният фонд по оценка на Световната банка се нарежда сред най-успешните проекти в страната, каза министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова на официална церемония днес по обявяване на споразумения за финансиране по проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”. 52 общини подписаха споразумения за финансиране на обща стойност 15 519 224 лева.

Проектът се осъществява от Социалноинвестиционния фонд към Министерство на труда и социалната политика и е финансиран със заем от Световната банка. В рамките на проекта се финансират микропроекти, разделени в два компонента - “Инициативи за развитие на обществената инфраструктура” и “Български активни услуги на пазара на труда”. По Компонент I през 2007 г. СИФ финансира общо 459 микропроекта. През 2008 г. по същия компонент предстои да бъдат финансирани още 109 микропроекта на стойност 24,1 млн. лева. Финансирането е насочено към ново строителство, реконструкция и модернизация на социални домове, детски градини, ВиК и благоустрояване.
Министър Масларова подчерта, че 90 социални дома и 130 училища и детски градини са ремонтирани по проекти на СИФ и припомни, че предстои реализирането на проект „Социално включване”, който е насочен към децата. Проектът е финансиран със заем от Световна банка на стойност 40 млн. евро.